Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 11)NAZIV PROJEKTA

»REKONSTRUKCIJA HLEVA ZA REJO ŠPORTNIH KONJEV IN UREDITEV PAŠNIKOV«

JAVNI RAZPIS

8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Rekonstrukcija hleva za rejo športnih konjev in ureditev pašnikov« je na kmetijskem gospodarstvu Grad Prestranek potekala naložba v rekonstrukcijo obstoječega hleva za rejo športnih konj, nakup hlevske opreme in ureditev pašnikov z varovalno ograjo. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti in urediti zmogljivosti za rejo konj in preko tega izboljšati poslovne rezultate kmetijskega gospodarstva. Naložba bo prispevala k doseganju ciljev na področju varovanja okolja in blaženja podnebnih sprememb preko rekonstrukcije hleva za rejo konjev, ki bo težila v smeri sodobnih energetsko učinkovitih objektov za ekološko rejo živali. Naložba bo prispevala k ohranitvi konjereje na kmetijskem gospodarstvu, ki izvaja svojo dejavnost na način ekološkega kmetovanja. To posledično pomeni ohranjanje kmetijskih zemljišč v okviru sonaravnih kmetijskih praks.

Rezultati aktivnosti so: prenovljen hlev za rejo konj z nov ohlevsko opremo in urejeni pašniki na kmetijskem gospodarstvu.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/