Naziv operacije: Grad Prestranek – Energetska sanacija

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS » Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«

OPIS AKTIVNOSTI

Namen operacije je naložba v energetsko sanacijo objekta, v katerem se nahaja gostinski lokal/restavracija in 6 apartmajev s 24 stalnimi ležišči. V operacijo energetske sanacije objekta bo vključena investicija v zamenjavo oken in vhodnih vrat, nabavo toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v apartmajih in restavraciji, obnovo fasade s toplotnim ovojem in zamenjavo armatur v WC-jih restavracije z varčnejšimi.

Dolgoročni cilj in namen operacije je prispevati k izboljšanju energetske učinkovitosti podjetja in dvig poslovnih rezultatov. Rezultati operacije bodo:

  • obnovljen in energetsko saniran turistično gostinski objekt,
  • manjša izguba energije,
  • obnovljivi viri energije za potrebe ogrevanja objekta,
  • zmanjšana porabe vode,
  • nižji stroški podjetja.

Operacija bo neposredno prispevala k doseganju tematskega cilja “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih” in sicer preko izboljšanja energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v podjetju. Prav tako bo k cilju prispevala proizvodnja toplote iz obnovljivih virov energije. Posredno bo operacija prispevala tudi k ciljema “Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj” in “Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov”. Za naložbo je predvidena finančna podpora v višini 183.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

POVEZAVE

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.euskladi.si