O NAS

Nadaljujemo tradicijo na okolju prijazen način

Posestvo Grad Prestraenk - o nas

Naša vizija

S predajo znanja na mlade generacije želimo ohraniti konjeniško dediščino Prestranka. Zgraditi želimo največji center islandskih konj v Sloveniji in postati samooskrbno posestvo z uporabo zelene energije.

Naše vrednote

Zaradi vsakodnevne odvisnosti od narave smo že več let usmerjeni k ekološki in živalim prijazni reji. Z uporabo sodobnih pristopov h kmetijstvu stremimo k zeleni energiji in odgovornemu pristopu do vsega živega.

Grb grofov Edling, ki so zgradili Grad Prestranek pred približno 500 leti

Z G O D O V I N A

Začetki razvoja posestva Prestranek segajo v 16. stoletje, ko so ga pozidali Edlingi. V 17. stoletju se je zamenjalo kar nekaj lastnikov, med drugim ga je kupil tudi cistercijanski samostan v Stični. Grof Gallenberg, ki je imel dvorec v najemu, je v njem vzdrževal kobilarno z 82 konji.   V 18. stoletju je dvorec kupila notranjeavstrijska dvorna komora za potrebe kobilarne v Lipici, ki jo je komora od leta 1580 imela v lasti. Za te namene so zgradili nove hleve za konje, remizo za vozove, hlev za vprežno živino in skladišče za krmo. Sredi 19. stoletja so zgradili še obsežen hlev za približno 190 žrebet. 
Prestranek je kot dvorna žrebčarna, enakovredna kobilarni Lipica, deloval do začetka 1. svetovne vojne, ko so konje prepeljali v Avstrijo, posestvo pa je postalo vojaško taborišče. Med obema vojnama je bil Prestranek pod upravo italijanskega vojnega ministrstva, tam pa so se prav tako ukvarjali z rejo konj. Ob koncu 2. svetovne vojne je bil grad bombardiran in precej poškodovan. V petdesetih letih je zanj začela skrbeti Kmetijska zadruga Postojna, ki je konjerejo opustila.
V devetdesetih se je kot posledica razvoja konjeniškega športa in preskakovanja ovir na Prestranku odprl konjeniški center, ki je pomembno prispeval k razvoju slovenskega konjeništva ter kreaciji nove pasme slovenski toplokrvni konj. Z upadanjem tekem v Sloveniji so v zadnjih letih rejo športnih konj preusmerili v pasmo islandskih konj.
Z islandci v prihodnost
Danes na pašnikih kraljujejo islandski konji, ki so odlični terenski konji. Z njimi izvajamo terensko jahanje, individualne in skupinske ure jahanja, učenje islandskega jahanja in terapije.