Uhlevitev in oskrba konj

Nastanitev v grajskem hlevu

Nastanitev v grajskem hlevu

Vašega konja lahko nastanite v grajskem hlevu. Osrednji hlev zajema 44 boksov za nastanitev konj, več privezov za pripravo konj, solarij, kopalnico za konje in prostor za opremo ter krmila. Hlevi so povezani s pokrito jahalnico v velikosti 56 x 26,5 m2 ter zunanjo jahalnico, sprehajalno napravo, peščenimi izpusti in lonžirnim krogom in imajo direktni prehod v garderobe, sanitarije in gostinski del z apartmaji.

Thulla hlev z nadstandardnimi boksi

Thulla hlev z nadstandardnimi boksi

Nadstandardni boksi se nahajajo v Thulla hlevu na delu Posestva, ki je usmerjen v vzrejo islandskih konjev. Vsak notranji boks ima dvojni izpust, prvi z nadstreškom in drugi z zelenico. Thulla hlev je povezan s pokrito jahalnico ter s tekmovalnim, 250 m dolgim, ovalom.

Nastavitev na skupnih pašnikih

Nastavitev na skupnih pašnikih

Konji so čredne, socialne živali, ki uživajo na paši, kjer se lahko prosto gibljejo znotraj varnih meja pašnikov. Nekateri konji zato slabo prenašajo osamitev in uhlevitev, kar se kaže predvsem kot stres in upad želje za treninge. Tem konjem omogočamo vključitev v čredo na pašnikih.