Terapija s pomočjo konja 

Konj je izvrsten terapevt

Terapija s pomočjo konja je terapevtsko usmerjeno jahanje ali terapija ob konju, ki je prilagojena posameznemu jahaču in njegovim težavam in ima svoj cilj. Deluje celostno: tako na fizičnem, kot psihološkem in socialnem področju.

Za koga je terapija primerna?

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju, lažje gibalno ovirane osebe, osebe z vedenjskimi težavami, osebe s težavami na socialnem področju, z učnimi težavami, avtizem in motnje avtističnega spektra, osebe, ki imajo  motnje zaznavanja, hiperaktivne osebe, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne…

Kako lahko terapija s pomočjo konja pomaga?

Jahanje vpliva na izboljšanje drže, ravnotežja, sprostijo se zakrčene mišice. Krepi se  občutek za simetrijo, poveča gibljivost, izboljša koordinacija. Pravilna drža trupa pa je predpogoj tudi za razvoj pravilnega gibanja ramenskega obroča in rok, medenice in nog, dihanja in govora.

Ob konju se jahači učijo sodelovati in reševati težave, upoštevati navodila. Skrb za konja, nega, jahanje – vse to vključuje gibalne spretnosti, zaupanje, sodelovanje, izražanje čustev, komunikacijo, odgovornost. Konj je torej lahko izvrsten član terapevtskega tima za izoblikovanje delovnih navad, pri premagovanju strahov, pri krepitvi občutka samozavesti in zaupanja v lastne sposobnosti. Pomaga spodbujati jahačeve zdrave odzive, ki jih želimo prenesti tudi v vsakdanje življenje.

Kako poteka terapija?

Terapija se prilagodi željam jahača, ciljem, ki jih želimo doseči, ob upoštevanju jahačevih težav oziroma omejitev. Aktivnost prilagodimo glede na zmožnost koncentracije, fizično zmogljivost in motivacijo.

Terapija traja od 30 do 45 minut. To obsega vse, od priprave konja, jahanja oziroma aktivnosti ob konju in zaključka (pospravljanje pripomočkov, skrb za konja/masaža, hranjenje).