Konjeniška mala šola

Pristen stik s konji

Letos bo na Gradu Prestranek prvo leto potekala KONJENIŠKA MALA ŠOLA. Namen konjeniške male šole je tudi mlajšim otrokom omogočiti obiskovanje rednega programa jahanjater druženje z vrstniki.

Konjeniška mala šola je program zapredšolske otroke in prvošolčke, ki želijo pridobiti prve jahaške izkušnje in občutke sedenja na konju, spoznavati jahalno opremo, nego in skrb za konja ter aktivno preživeti prosti čas. Jahanje je namreč športna dejavnost, ki se od ostalih športnih dejavnosti razlikuje v kar nekaj pogledih:

  1. JAHANJE OTROKA AKTIVNO POVEŽE S KONJEM

Med otroci in konji obstaja naravna vez. Združuje jih pristnost, svobodnost in preprostost. Prav ta vez otroku omogoča, da ob konju osebnostno raste, ga spodbudi k zavedanju o potrebah drugih in postavljanju le-teh pred svoje potrebe in želje. Skrb za konja in delo s konjem razvijata pri otroku tudi čut odgovornosti in spoštovanje do živali in ostalih ljudi. Bližina konja pa otroka pomirja in sprošča.

  1. JAHANJE JE MISELNO IZREDNO ZAHTEVNA REKREACIJA

Jahanje konja od otroka zahteva 100% koncentracijo na samo dejavnost. Otrok se osredotoča na gibanje konja, gibanje lastnega telesa, usmerjanje konja, navodila in okolico.

  1. JAHANJE POZITIVNO VPLIVA NA OTROKOVE UČNE SPOSOBNOSTI

Preko male šole jahanja lahko otrok na prijeten in spontan način razvija številne kognitivne sposobnosti. Notranja motivacija pri jahanju spodbuja otroka k napredku, ki pa je vezan na navodila in smernice učitelja jahanja. Tako otrok poleg koncentracije razvija aktivno slušno pozornost, razumevanje in sledenje navodilom ter ostale učne sposobnosti.

  1. JAHANJE POZITIVNO VPLIVA NA DRŽO

Pretežno sedeči način življenja neugodno vpliva na telesno držo, ki v šoli neugodno vpliva na pisanje. Skozi jahanje otrok spozna, da je ob pravilni drži veliko lažje ohranjati ravnotežje, usmerjati konja in kasneje jahati različne hode, kar ga spodbuja k ohranjanju te drže.

 

KAKO BO POTEKALA KONJENIŠKA MALA ŠOLA?

Mala šola bo potekala 1x tedensko, vsako sredo ali soboto(glede na prijave) in bo trajala 1.5h. Otroci bodo obiskovali konjeniško malo šolo v skupini 6-ih otrok, starih 4 – 7 let. Za udeležbo v programu male šole,predznanje in lastna jahalna oprema nista potrebna.

Program je sestavljen iz dveh sklopov dejavnosti:

  • Jahanje islanskih konjev in nega konj pod vodstvom učiteljice jahanja.
  • Družabne učne igre pod vodstvom strokovne pedagoške delavke.

Dejavnosti bomo izvajali ločeno, v dveh skupinah. Na ta način bomo v jahalnici zagotovili varnost otrok ter kakovostno izvedeno učenje osnov jahanja, hkrati pa otrokom omogočili druženje z vrstniki ter nadgradnjo znanja skozi igro.

Cena programa: 45 €/mesec

 

Še nekaj osnovnih informacij in splošnih pogojev vpisa v program Konjeniška mala šola:

  • Vpisnina za šolsko leto 2019/2020 znaša 10 € in se upošteva za program od 1.10.2019 do 26.6.2020. Vpisnina bo zaračunana pri prvi položnici. Odpovedni rok izpisa iz programa je 30 dni.
  • Cena programa velja za udeležbo za obdobje enega meseca, to je od 1. do zadnjega dne v tekočem mesecu in zajema vse kar je navedeno v programu.
  • Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

PODATKI OTROKA

PODATKI STARŠA/ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:


Elektronski pošti, na naslov:
Navadni pošti, na naslov: