Kmetijstvo

Posestvo Prestranek

Posestvo Prestranek sestavljajo tri kmetije. Skupaj obdelujemo okoli 300 hektarjev površin. Kmetije obdelujejo okoli 130 hektarjev njiv, ostalo pa predstavljajo trajni travniki in pašniki. V letu 2010 smo se vključili v ukrep ekološkega kmetovanja, saj stremimo k trajnostnemu kmetovanju z upoštevanjem najvišjih okoljskih standardov. Na posestvu se ukvarjamo s pridelavo mleka, mesa, različnih žit (pšenica, pira, enozrnica, proso, ajda) in prodajo plemenskih živali.

Ekološka kmetija Prestranek

Črno bela pasma goveda je danes najbolj razširjena v svetu, predvsem v zahodni in severni Evropi, v manjših čredah pa tudi povsod drugod. Črne in bele lise ima neenakomerno razporejene po vsem telesu. Živali imamo na paši ves čas, ko to dopuščajo vremenske razmere. Prehrana živali temelji na lastni krmi (lucerna, koruza, deteljno travna mešanica, seno, žita).  Pri prireji mleka smo dali prednost dolgoživosti živali in ne količini namolženega mleka. Dnevno na kmetiji namolzemo med 1500 do 2000 litrov mleka. Večino mleka prodamo v Mlekarno Krepko v Logatcu.

Nemški črni Angus

Govedo Nemški črni Angus je mesna pasma govedi, s katero se ukvarjamo od leta 2003. Približno 100 hektarjev pašnikov je opremljenih za pašo in rejo goveda Nemški črni Angus, ki celo leto preživi na prostem. Zaradi svojega genetskega potenciala in celoletne paše, je njihovo meso visoke kvalitete in zelo iskano med gurmani.

Pridelava žit

Na njivskih površinah posestva pridelujemo različne vrste žit, kot so pšenica, pira, rž, enozrnica in ajda. Žita, ki jih pridelamo na posestvu za nas očisti in zmelje Vila Natura. Del žit je namenjen prehrani krav v mlečni proizvodnji, nekaj zmeljemo v moko, ki jo deloma uporabljamo kot sestavino pri jedeh v Gostilnici.

Strojne usluge

Za informacije in dogovor se obrnite na e-pošto
angus@gradprestranek.si

Programi sofinanciranja

PLAČILA OMD

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
(ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

PLAČILA KOPOP

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
(ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

PLAČILA DOBROBIT ŽIVALI

Dobrobit živali
(ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

PLAČILA EK

Ekološko kmetovanje
(ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.