Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 11)

PROJEKT

“UREDITEV PAŠNIKOV ZA ZAŠČITO ŽIVALI NA PAŠI PRED VELIKIMI ZVERMI”


JAVNI RAZPIS

“Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali n paši pred velikimi zvermi.”


OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti “Ureditev pašnikov za zaščito živali na paši pred velikimi zvermi” je na kmetijskem gospodarstvu Grad Prestranek potekala naložba v ureditev pašnikov z varovalno ograjo. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in naložbe je ureditev pašnikov s 6-žičnato ograjo in utrjenimi stebri za namen trajnega varovanja živali. Pašni aparati s primerno močjo in energetsko učinkovitostjo ograjene živali stalno varujejo pred zvermi, ki jih ogrožajo.

Za območje Posestva Grad Prestranek so značilni vpadi volka, občasno pa tudi medveda. Z utrjeno ograjo bomo na naših treh pašnikih – Milavka, Grobiški vrt in Koško – poskrbeli, da bodo živali varne in pod stalno zaščito. Ob tem se moramo zahvaliti partnerjem, sodelavcem in prijateljem za usmeritve in vsestransko podporo.


POVEZAVE

S klikom na spodnji povezavi najdete več uporabnih informacij o celotnem programu.

Evropske smernice za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja