UREDITEV PAŠNIKOV ZA NAMEN ZAŠČITE ŽIVALI PRED VELIKIMI ZVERMI

NAZIV AKTIVNOSTI

“UREDITEV PAŠNIKOV ZA ZAŠČITO ŽIVALI NA PAŠI PRED VELIKIMI ZVERMI”


JAVNI RAZPIS

“Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali n paši pred velikimi zvermi.”


OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti “Ureditev pašnikov za zaščito živali na paši pred velikimi zvermi” je na kmetijskem gospodarstvu Grad Prestranek potekala naložba v ureditev pašnikov z varovalno ograjo. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in naložbe je ureditev pašnikov s 6-žičnato ograjo in utrjenimi stebri za namen trajnega varovanja živali. Pašni aparati s primerno močjo in energetsko učinkovitostjo ograjene živali stalno varujejo pred zvermi, ki jih ogrožajo.

Za območje Posestva Grad Prestranek so značilni vpadi volka, občasno pa tudi medveda. Z utrjeno ograjo bomo na naših treh pašnikih – Milavka, Grobiški vrt in Koško – poskrbeli, da bodo živali varne in pod stalno zaščito. Ob tem se moramo zahvaliti partnerjem, sodelavcem in prijateljem za usmeritve in vsestransko podporo.


POVEZAVE

S klikom na spodnji povezavi najdete več uporabnih informacij o celotnem programu.

Evropske smernice za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja