Terapija s pomočjo konja je terapevtsko usmerjeno jahanje ali terapija ob konju, ki je prilagojena posameznemu jahaču in njegovim težavam in ima svoj cilj. Deluje celostno: tako na fizičnem, kot psihološkem in socialnem področju. TPK ne vključuje le samega jahanja, temveč pomeni tudi vključenost v same aktivnosti okoli konja: spoznavanje in opazovanje konjev v čredi, navezovanje stikov s konjem, skrb za konja, vodenje konja, delo s konjem na tleh…

ZA KOGA JE TERAPIJA PRIMERNA?

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju, lažje gibalno ovirane osebe, osebe z vedenjskimi težavami, osebe s težavami na socialnem in čustvenem področju, z učnimi težavami, avtizem in motnje avtističnega spektra, osebe, ki imajo  motnje zaznavanja,  hiperaktivne osebe, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, osebe z depresijo, fobijami..

KAKO LAHKO TERAPIJA S POMOČJO KONJA POMAGA?

Jahanje vpliva na izboljšanje drže, ravnotežja, sprostijo se  zakrčene mišice. Krepi se  občutek za  simetrijo, poveča gibljivost ter izboljša koordinacija. Pravilna drža trupa pa je predpogoj tudi za razvoj pravilnega gibanja ramenskega obroča in rok, medenice  in nog ter dihanja in govora. Ob konju  se jahači učijo sodelovati in reševati težave, upoštevati navodila. Skrb za konja, nega, jahanje – vse to vključuje gibalne spretnosti, zaupanje, sodelovanje, izražanje čustev, komunikacijo, odgovornost.

KAKO POTEKA TERAPIJA?

Terapija se prilagodi željam jahača, ciljem, ki jih želimo doseči, ob upoštevanju jahačevih težav oz. omejitev. Aktivnost prilagodimo glede na zmožnost koncentracije, fizično zmogljivost in motivacijo. Terapija traja 30-45 min: to obsega vse od priprave konja, jahanja/aktivnosti ob konju in zaključka (pospravljanje pripomočkov, skrb za konja/masaža, hranjenje).

VEČ INFORMACIJ O TERAPIJI S POMOČJO KONJA:

Maja Kristan Kirn, terapevtka za izvajanje TPK, dipl. delovna terapevtka

mail: tpk@gradprestranek.si

tel.: 041 827 367