PROJEKTI

Ponosni smo, da stremimo v smer sonaravnega in pametnega kmetijstva. Vključeni smo v Program razvoja podeželja, v okviru katerega se vsak dan učimo in rastemo. Delamo po smernicah trajnostnega in odgovornega razvoja, upoštevajoč naravnega, družbenega in gospodarskega okolja.

Trenutno smo aktivni na področjih ureditve pašnikov s sodobnejšo in varnejšo pašno opremo. Delamo pa tudi na celoviti in celostni prenovi grajskih gospodarskih poslopij posestva v navezavi na tradicijo konjereje.

Preberite več:

href=”https://www.gradprestranek.si/kmetijstvo-projekti-pasniki-zascita/”>UREDITEV PAŠNIKOV ZA ZAŠČITO ŽIVALI NA PAŠI PRED VELIKIMI ZVERMIhref=”https://www.gradprestranek.si/rekonstrukcija-hleva-za-rejo-sportnih-konjev-in-ureditev-pasnikov/”>REKONSTRUKCIJA HLEVA ZA REJO ŠPORTNIH KONJEV IN UREDITEV PAŠNIKOV