POSESTVO GRAD PRESTRANEK

Največji konjeniški center islandskih konj

v Sloveniji.

Poletni konjeniški tabori 2022 - ODPRTE PRIJAVE

Izberi termin in se nam pridruži!
 
1. termin: 26.6.2022-1.7.2022
2. termin: 3.7.2022-8.7.2022
3. termin: 10.7.2022-15.7.2022
4. termin: 17.7.2022-22.7.2022
5. termin: 24.7.2022-29.7.2022
6. termin: 31.7.2022-5.8.2022 
7. termin: 7.8.2022-12.8.2022
8. termin: 14.8.2022-19.8.2022
9. termin: 21.8.2022-26.8.2022

Naša ponudba

Islandsko jahanje na posestvu Grad Prestranek

Učenje jahanja

Individualne ure in skupinski tečaji za otroke in odrasle

Posestvo Grad Prestranek Farma Prestranek

Ogled Farme Prestranek

Vodeni ogledi za manjše in večje skupine

Gostilnica na gradu

Gostilnica na Gradu

Petek in sobota 11:30-20:00 Nedelja 11:30-17:00

Posestvo Grad Pretsranek jahanje

Konjeniški tabori

Konjeniške počitnice za otroke - od hlevarja do jahača

P R O J E K T I   I N   A K T I V N O S T I

Program razvoja podeželja

V okviru razpisov si prizadevamo za rekonstrukcijo gospodarskih kmetijskih ter zgodovinskih objektov, pri tem pa nadaljujemo tradicijo na okolju prijazen način.

O   N A S

Konjerejska tradicija od časa grofov Edling

Začetki razvoja posestva Prestranek segajo v 16. stoletje, ko so ga pozidali grofi iz rodbine Edling. Pomembno zgodovinsko vlogo je imel grad v 19. stoletju, ko je Karel VI., oče Marije Terezije, na Prestranku ob boku Lipice dal zgraditi hlev za kar 190 žrebet. V 90-ih letih je Grad Prestranek kot konjeniški center postal pomemben za razvoj konjeniškega športa v Sloveniji. Danes v mladem kolektivu konjerejsko in konjeniško tradicijo nadaljujemo z vzrejo in vzgajanjem črede čudovitih islandskih konj.

se vidimo!

Jahanje poteka v vsakem vremenu v notranji jahalnici, ki je ena največjih v Sloveniji.